Berichten

Share This Post

Algemeen / Voorpagina nieuws

Verslag Kaderdag 17 februari 2018

Verslag Kaderdag 17 februari 2018

Zaterdag17 februari j.l hield de VBD haar inmiddels traditionele Kaderdag in het NDC te Utrecht. Ook dit jaar weer een boeiend en interessant programma, waar het accent lag op de kennismaking met bridge en de belangrijke rol die de bridgedocent hierbij speelt.

Na een hartelijk welkom van alle aanwezigen, in het bijzonder de gasten Koos Vrieze (voorzitter NBB), Jan Stavast (bestuurslid NBB met o.a. portefeuille onderwijs), Nancy de Boer (NBB hoofd opleidingen), Hans van Woerden (voorzitter CLO – opleiding bridgedocent) en Pem Kubbe (ere-lid VBD) gaf Ed Kilian, voorzitter VBD, een synopsis van 2017 en een prognose 2018.

  1. Terugblik 2017 :  1.Kaderdag – ALV : Aandacht voor het enthousiasmeren van de Jeugd was het centrale thema van deze dag. Presentaties over het enthousiasmeren van de jeugd wel of niet in combinatie met ouders, Perspectief voor de toekomst, Wordt een droom werkelijkheid, Workshop Didactiek en als afsluiting een nieuwe Biedapp passeerden de revue.
  2. Regiodagen werden succesvol gehouden in samenwerking met de districten Amsterdam, Groningen, Drenthe, Midden-Brabant, Utrecht en Dordrecht.  Uitgangspunt van de meeste districten voor de diverse presentaties was de slogan ‘Kom er bij’ in het kader van het NBB beleidsplan en de terugloop van het aantal leden.
  3. Algemeen – Nieuw VBD-logo en een hartelijk welkom voor 25 aspirant-leden
  4. Organisatie – Gewenste sterkte bestuur en Website. Door privé-omstandigheden dringend behoefte aan nieuwe bestuursleden. Mede met het oog op de continuïteit is het streven naar een bestuur van 7 leden. Separaat heeft de overgang naar de nieuwe website veel aandacht en tijd van het huidige bestuur gekost. Verwachting thans dat in de loop van maart de website volledig in gebruik genomen kan worden.

2. Prognose 2018 : 

1.Kaderdag – ALV . Vandaag met interessante onderwerpen met betrekking tot het bridgeles geven.

2. Organisatie – Gewenste sterkte bestuur en Website. Zie 2017.

3. Algemeen – Jaarplan 2018. Een aantal onderwerpen uit 2017 die niet gerealiseerd zijn o.a. Promotie nieuwe leden en donateurs zijn doorgeschoven naar 2018, waarbij prioriteit gegeven zal worden aan het op sterkte brengen van het bestuur en het gebruik van de nieuwe website.

4. Regiodagen. Op dit moment zijn in samenwerking met de districten Dordrecht, Noord- en Midden-Limburg en Friesland regiodagen gepland op 21 april a.s. en in het najaar.

3. Cursistgericht lesgeven : Uitgangspunt voor deze presentatie van Ans Corts was het didactiekboek voor de bridgedocent. Middels een workshop liet ze de aanwezigen bewust worden over het cursistgericht lesgeven. Hoe ga je om met de heterogeniteit van de cursusgroep. Een overzicht van de aandachtspunten zowel voor de docent als de cursist vindt u in de bijlage.

4. Nieuwe leden werven en opleiden : Deze presentatie ‘Een kennismaking met bridge en ontdek hoe leuk het is’ werd verzorgd door Henny Gervers. Een kennismaking, die de drempel om deel te nemen aan een bridgecursus verlaagt. Vooroordelen worden weggenomen en al doende maakt men kennis met bridge. Vooroordelen zoals ‘Bridgen is saai en moeilijk’ weerleggen met praktische zaken zoals de vergelijking met koken. Je kunt het zo moeilijk maken als je wilt, maar een eenvoudige maaltijd kan prima smaken. Tevens werd de aandacht gevestigd op de vele sociale contactmogelijkheden, zoals bridgen in combinatie met reizen, fietsen, golven, tennis, enz. Essentieel in zijn aanpak was het aanbieden van een gratis Kennismakingsclinic om het enthousiasme te bewerkstelligen om met een cursus te beginnen. Persoonlijke telefonische benadering met het primaire doel om potentiële cursisten te enthousiasmeren! De Handleiding: ‘Maak kennis met bridge en ontdek hoe leuk het is’ is voor clubs verkrijgbaar bij de NBB te Utrecht.

5, Clubgericht lesgeven : Het thema clubgericht lesgeven = leergericht lesgeven + voorbereiden op bridge op een club werd gepresenteerd door Henk Slagmolen. Middels een workshop liet hij de aanwezigen kennismaken met dit belangrijke onderwerp. Wat zijn de aandachtspunten? Wat zou een bridgedocent en/of een club kunnen bijdragen. Zie het overzicht in de bijlage.

Onder dankzegging voor de inbreng van alle aanwezigen en de leerzame bijdragen van alle presentatoren sluit de voorzitter deze succesvolle bijeenkomst.

Aalsmeer, 21 februari 2018.

Share This Post