Berichten

Share This Post

Voorpagina nieuws

Nieuwjaarsgroet 2018

Nieuwjaarsgroet 2018

Beste bridgedocent(e),

Met plezier kijken we samen met u terug op het afgelopen jaar.  Een jaar met vele memorabele momenten.  Allereerst ons nieuwe logo. Een eigen ontwerp van onze all-round bestuurder Ans Corts. Zonder de intentie volledig te zijn laten we hierna de belangrijkste activiteiten de revue passeren:

–  Onze jaarlijkse Kaderdag op 18 februari. Een boeiend en interessant programma, waarin aandacht geschonken werd o.a. aan de aanpak en het enthousiasmeren van de jeugd wel of niet in combinatie met de ouderen. Diverse presentaties ‘Perspectief voor de toekomst’, ‘Enthousiasmeren van de jeugd en ouders voor bridge op de Middelbare School’, ‘Wordt een droom werkelijkheid’, Workshop didactiek en  een nieuwe biedApp passeerden de revue.

–  ALV. Dezelfde dag ’s middags onze algemene vergadering. Na een vlotte afwikkeling van de agenda keerde een ieder voldaan naar huis.

–  Regiodagen. Ook dit jaar – na het succes van de afgelopen jaren – in samenwerking met de diverse districten 6 x gehouden met overal een prima opkomst.

  1. Amsterdam: Op het programma stonde de presentatie Leergericht 5-krt hoog door Martin Slagmolen en 2 workshops nieuwe stijl Leerefficiëntie en het Oefenspel door Ans Corts en Ed Kilian.
  2. Groningen: In het kader van het NBB-Meerjarenplan: ‘Bridge Kom erbij’ mede in het licht van de terugloop van het ledental bij de diverse verenigingen, was hier de aandacht primair gericht op de aanpak en het enthousiasmeren van belangstellenden voor bridge, zowel jeugd als ouderen. Als VBD hebben we hier middels een aantal presentaties ons steentje aan mogen bijdragen.
  3. Midden-Brabant – Berkel-Enschot: Identieke presentaties als in Amsterdam, waaraan op verzoek toegevoegd ‘Perspectief voor de toekomst’, bridgeles voor de Jeugd en de ouders/familie. Ook dit district onderkent het noodzakelijk belang van jeugd in verband met de continuïteit en de toenemende vergrijzing van clubs.
  4. Utrecht – De Meern: Na de SPO’s wederom een nieuw initiatief van dit district: ‘Workshop Clubgericht lesgeven’. Na een plenaire presentatie volgde een discussie in 3 groepen. Het resultaat van deze discussie zullen wij evenals de andere verslagen in het nieuwe jaar op onze website publiceren. In ieder geval een duidelijk thema: Clubgericht lesgeven = Leergericht lesgeven + Voorbereiden op Bridge op de Club
  5. Drenthe – Hoogeveen: Thema van deze dag: Ledenwerving Clubs. Een gevarieerd dagprogramma met diverse presentaties zoals ‘Hoogeveen, de landelijk sterkst groeiende bridgegemeente’, Bridgeleerboek voor iedereen, Perspectief voor de toekomst, Jeugdbridge in Drenthe, Hoe krijg en houd je cursisten op de club, met bijdragen o.a. van VBD-leden, Coby Wichers, Henk Slagmolen en Ed Kilian. Een zeer nuttige bijeenkomst met vertegenwoordigers van alle clubs en diverse kaderleden.
  6. Dordrecht – Papendrecht: Op verzoek van het districtsbestuur heeft de VBD een presentatie in het Denksportcentrum verzorgd voor het bestuur en uitgenodigde docenten over de aanpak en het enthousiasmeren van de jeugd van de basis- en middelbare scholen in combinatie met de familie.  Gezien alle positieve reacties – leuk en inspirerend – kunnen we spreken van 6 geslaagde bijeenkomsten, welke naar wij hopen het komende jaar in andere districten/locaties navolging zullen vinden.

–  Tot slot een uitdaging voor alle docenten: Meld u aan als potentieel  (part-time of full-time) bestuurslid. Zoals u in onze laatste nieuwsbrief heeft kunnen lezen hebben wij door het vertrek van 2 bestuursleden door privé-omstandigheden dringend behoefte aan  vervanging o.a. de vacature van secretaris. Verder kunnen wij terugkijken op een goed verlopen jaar, waarin de vereniging zijn gezonde financiële positie heeft weten te handhaven. Een prima perspectief voor de toekomst.

Tenslotte wenst het VBD-bestuur alle bridgedocenten een gezond en voorspoedig 2018 met uiteraard veel bridgeplezier en wij spreken de wens uit u allen, zowel op onze Kaderdag als op de ALV van 17 februari a.s., te mogen begroeten.

Namens het VBD-bestuur,  Ed Kilian, Voorzitter

Share This Post